Biblioteka gminna w Grębocicach, konkurs wiedzy 2016